Aktualności

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH 2021

Wszystkim członkom naszego Automobilklubu przypominamy o opłacaniu składek za 2021 r.
Termin wpłat upływa 31 stycznia 2021r.
Składka wynosi 100 zł
Składki można wpłacać na konto :
Banku Spółdzielczego w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350