Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze

       

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 18 maja 2018/piątek/ o godzinie 18.30 w sali Cechu Rzemiosł Różnych ul.Wolności 34

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Automobilklubu Ostrowskiego.


W przypadku nie zebrania kworum II termin wyznaczamy na godz. 18.45


Porządek zebrania:

 

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
6. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski i głosy
8. Zamknięcie zebrania

 

 

Obecność obowiązkowa !!!!!

 

                                                         Zarząd Automobilklubu