Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Władze Klubu

W dniu 26 kwietnia roku 2019 podczas Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego został powołany nowy Zarząd w skład ,którego wchodzą:
Prezes Michał Bargiel
V-ce Prezes Sławomir Konowalski
V-ce Prezes Michał Matyba
Skarbnik Przemysław Janiak
Sekretarz Piotr Olejnik
Powołano Komisję Rewizyjna w składzie :
Przewodniczący Krzysztof Cegielski
Z-ca Przewodniczącego Katarzyna Filipek

Członek Małgorzata Kołodziej