Automobilklub Ostrowski

Aktualności

automobilklub

Harmonogram XVII ORPZ

Baza i biuro imprezy mieści się w: Hotel ‘’Borowianka’’ w Ostrowie Wielkopolskim http://www.borowianka.pl/

Piątek 12 lipca 2019
16.00-21.00 Rejestracja załóg
19.00-24.00 Grill Powitalny
Sobota 13 lipca 2019

8.00 - 8.30 Otwarcie biura 
8.40 - Odprawa
9.00 - Start I załogi

15.00 - 17.00 Konkurs elegancji na Ostrowskim Rynku
20.00 Bal Komandorski
Niedziela 14 lipca 2019
11.00 Ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy.

Regulamin XVII Ostrowskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych

REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ O NAZWIE „XVII OSTROWSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH"

I. Organizator:
Automobilklub Ostrowski
Ul. Krotoszyńska 95
63-400 Ostrów Wielkopolski

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KLUBU NA ZASADACH NIEKOMERCYJNYCH

II. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywa się w dniach: 12-13-14.07.2019
w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach.
Długość trasy około 100 km.
Baza i biuro imprezy mieści się w: Hotel „Borowianka’’ w Ostrowie Wielkopolskim

III. Władze imprezy:
Komandor Imprezy: Adam Banach
Kierownik Biura: Małgorzata Kołodziej

IV. Zespół Sędziów:
Sędzia główny imprezy: Tomasz Maciejewski
Członek: Michał Matyba
Członek: Krzysztof Cegielski

V. Cel imprezy:
• Popularyzacja historii motoryzacji.
• Rozpropagowanie walorów regionu.
• Zintegrowanie miłośników starej motoryzacji.
• Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.
• Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

VI. Uczestnictwo:
• Uczestnikami imprezy są kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1985r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.
• Pojazdy sklasyfikowane zostaną w czterech klasach:
Klasa I: pojazdy wyprodukowane do roku 1945
Klasa II: pojazdy wyprodukowane od roku 1946 do roku 1965
Klasa III: pojazdy wyprodukowane od roku 1966 do roku 1985
• Klasa GOŚĆ: pojazdy wyprodukowane po 31.12.1985 roku ze względu na wartość techniczną i historyczną oraz pojazdy nie spełniające warunków historycznie właściwych.
• O zaistnieniu warunków historycznie właściwych decydować będzie komisja w skład której wejdzie rzeczoznawca z uprawnieniami do oceny pojazdów zabytkowych.
• Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu przez pilota, załoga zastanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi Imprezy.
• Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot.
• Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie i posiadające aktualną polisę OC.
• Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą: przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.

VII. Obowiązki załogi (która chce być sklasyfikowana):
• Przejazd trasy zgodnie z dostarczonym przez organizatora itinererem, mapami oraz przepisami prawa o ruchu drogowym
• Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie imprezy.
• Załogi nie biorące udziału w próbach sprawnościowych nie będą sklasyfikowane w klasyfikacji generalnej i w klasach.

VIII. Zgłoszenia:
• Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział i uiścili opłatę wpisową, oraz dostali potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie.

IX. Wpisowe:
• Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w imprezie każdy uczestnik wpłaca na konto Organizatora wpisowe o treści: wpłata na cele statutowe klubu.
• W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko kierowcy (lub załogi) oraz ilość osób za które jest wpłata.
• Wpisowe wynosi:
a) 120zł: udział załogi w imprezie, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie (dotyczy załogi 2 osobowej, każda dodatkowa osoba: 40zł, dzieci od 6 do 12 roku życia: 20 zł).
b) 400 zł: udział 1-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
c) 790 zł: udział 2-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
d) Dzieci do 5 lat: bezpłatnie
e) Dla chętnych załóg biorących udział w imprezie bez wyżywienia i noclegów w pakiecie istnieje możliwość dokupienia wyżywienia na grillu powitalnym w piątek wieczorem, koszt 55 zł od osoby, oraz Balu Komandorskiego w sobotę wieczorem, koszt 120 zł od osoby. Wpłaty do 30.06.2019 po tym terminie nie będzie możliwości dokupienia wyżywienia na grill lub Bal Komandorski.

WPISOWE NALEŻY WPLACIĆ NA KONTO KLUBU DO 30.06.2019
NR KONTA: Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc brak wpłaty na konto wpisowego do dnia 30.06.2019 skutkuje skreśleniem z listy uczestników

• W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :
- Parking strzeżony
- Pełną dokumentację dotyczącą imprezy
- Noclegi i posiłki (w zależności od wykupionego wariantu wpisowego)
- Regulaminowe nagrody
- Organizator nie zwraca wpisowego za każdą nieobecną, a wcześniej zgłoszoną załogę.

X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:
• Kierowcy w imprezie muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i dokumenty do poruszania się po drogach publicznych danym pojazdem, a pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagane prawem warunki techniczne.
• Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również za szkody i straty spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XI. Uwagi dodatkowe:
• Numer Startowy musi być umieszczony w miejscu wskazanym przez organizatora.

XII. Punktacja:
Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:
• Za każdą błędną odpowiedź 1 pkt.
• Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu: Próby sprawnościowej-PS, PKP, Mety1 i Mety - 50pkt.
• Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego - 10pkt. (stwierdzone przez właściwe organy).
• Za wszystkie próby zachowania niezgodnego z zasadami fair-play od 50 do 100pkt.
• W rażących przypadkach łamania regulaminu lub nagannego zachowania organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji załogi.

XIII. Ocena prób sprawnościowych:
• Próby są wykonywane pojazdem i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej.
• Każda próba jest liczona oddzielnie, zwycięzca otrzymuje 0pkt. karnych, kiedy każdy następny uczestnik ilość pkt. karnych odpowiadających zajętemu miejscu na próbie.
• Za przesunięcie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii mety i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego 5pkt.
• Nieprawidłowo wykonana próba - „taryfa”- czyli uczestnik otrzymuje jako swój wynik równy 150% najlepszego czasu w klasie, w której jest klasyfikowany.
• Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi w klasyfikacji generalnej i w klasach.

XIV. Protesty:
• Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą nie przewiduje możliwości składania protestów.

XV. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA.

XVII Ostrowski Rajd Pojazdów Zabytkowych

plakat_2019_1.jpg

WAŻNA INFORMACJA

Wszystkie osoby chcące przywrócić członkostwo w Automobilklubie Ostrowskim utracone wskutek nie wpłacenia w wyznaczonym terminie składki członkowskiej / do dnia 31 stycznia /za roku 2019
proszone są o złożenie wniosku.
Wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.05.2019 roku
Odpowiedź z decyzjami o przyjęciu będą udzielane indywidualnie do dnia 15.06.2019 zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek do pobrania:
http://www.automobilklub.ostrow-wielkopolski.pl/index.php/czlonkowie

 

 

 

 

                                                                                        Zarząd Automobilklubu

Uchwały Walnego Zebrania

Uch 1

Uch 2

Uch 3

Aktualna Lista członków 2019

Banach Adam
Banach Renata
Bargiel Michał
Borowczyk Jakub
Broda Bolesław
Bryłka Karolina
Cegielska Ewa
Cegielski Krzysztof
Chlebowski Bartosz
Chruścicki Zbigniew
Cieślak Andrzej
Czajczyński Piotr
Czubak Zenon
Dudczak Patrycja
Dwornik Maciej
Filipek Hieronim
Filipek Katarzyna
Foryński Artur
Gajda Rafał
Giernalczyk Rafał
Grzęda Adam
Guździoł Hubert Szymon
Iwański Krzysztof
Janaczyk Piotr
Janiak Przemysław
Janiszewski Paweł
Jarecki Arkadiusz
Jeżewski Karol
Kolany Andrzej
Kołodziej Małgorzata
Konowalski Sławomir
Kosteszyn Marek
Koszmider Waldemar
Kozłowicz Jarosław
Krawczyk Jarosław
Kuberacki Waldemar
Kuchta Piotr
Kurzeja Arkadiusz
Kusza Dorota
Lizurek Paweł
Łysiak Jarosław
Maciejewska Katarzyna
Maciejewski Tomasz
Malecha Jerzy
Matyba Michał
Matyjasz Aleksander
Morisson Czesław
Morisson Mirosław
Mrowiński Wiesław
Nawrot Marian
Nowicki Michał
Olejnik Dariusz
Olejnik Piotr
Pala Robert
Płócienniczak Agnieszka
Płócienniczak Janusz
Polański Roman
Prokop Czesław
Przybysz Erwim
Rant Artur
Rosenfeld Emillia
Skrzypek Damian
Stęczniewski Józef
Ścibior Tomasz
Urbaniak Krzysztof
Urbaniak Marcin
Warkocki Artur
Wojciechowski Krzysztof
Wojciechowski Mateusz
Wolniewicz Mariusz
Zybała Maciej

Regulamin Walnego Zebrania

PROJEKT
REGULAMIN
Walnego Zebrania Członków Automobilklubu Ostrowskiego
W Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26.04.2019

I. Postanowienia ogólne
                                                                                  §1
Walne zebranie obraduje w Ostrowie Wielkopolskim dnia 26.04.2019 zgodnie z uchwałami
i statutem Automobilklubu Ostrowskiego według zatwierdzonego porządku obrad.
                                                                                  §2
Obrady zebrania przebiegają zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu uchwalonego w głosowaniu jawnym.
                                                                                  §3
W zebraniu biorą udział:
1. Z głosem decydującym wyłącznie pełnoprawni członkowie Automobilklubu Ostrowskiego
2. Z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

II. Przebieg Walnego Zebrania
                                                                                 §4
1. Zebranie otwiera Prezes Automobilklubu Ostrowskiego.
2. Do czasu powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Prezes wyznacza osoby odpowiedzialne za liczenie głosów.
3. Następnie Prezes przeprowadza wybór Przewodniczącego i Protokólanta zebrania, wybranych spośród członków.
4. Obradami zebrania kieruje Przewodniczący.
                                                                                §5
1. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący przedstawia projekt regulaminu zebrania i podaje go pod głosowanie /głosowanie jawne/.
2. Przewodniczący odczytuje porządek obrad i przeprowadza głosowanie w sprawie jego przyjęcia /głosowanie jawne/. Zebranie może zwykłą większością głosów zmienić kolejność porządku obrad.
3. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym 3 komisje:
• Wyborczą: w składzie 3 osób
• Mandatowo – skrutacyjną: w składzie 3 osób
• Uchwał i wniosków – w składzie 3 osób
4. Komisje wybierane są spośród członków Automobilklubu Ostrowskiego.
                                                                                   §6
1. Dyskusja prowadzona jest zgodnie z porządkiem obrad
2. Dyskutanci zgłaszają się pisemnie /na przygotowanych wnioskach/ do głosu u Przewodniczącego podając swoje imię i nazwisko i numer mandatu. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może zabierać głos Przewodniczący.
3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawach formalnych i w celu sprostowania. Za formalne uważa się wnioski dotyczące:
a) Sposobu prowadzenia obrad Zebrania;
b) Zmiany porządku obrad;
c) Odłożenia sprawy do właściwego punktu porządku obrad;
d) Przekazania sprawy odpowiedniej komisji;
e) Przerwania dyskusji;
f) Głosowania bez dyskusji;
g) Ograniczenia czasu przemówień;
h) Zamknięcia listy dyskutantów;
i) Zarządzenia przerwy w obradach;
j) Interpretacji regulaminu obrad;
k) Zamknięcia listy kandydatów do władz;
Sprostowanie może zgłosić uczestnik zebrania, jeżeli po jego wystąpieniu powstała dyskusja spowodowana
niezrozumieniem sensu jego wypowiedzi lub jeżeli zgłosił pod głosowanie wniosek, w którym popełnił błąd.
4. Po zakończeniu lub przerwaniu dyskusji nad sprawą Przewodniczący może udzielić głosu referującemu sprawę lub osobie, której wystąpienie spowodowało dyskusję. Po odpowiedzi tej osoby dalszej dyskusji nie wszczyna się.
5. Ustala się czas wystąpienia dyskutanta na 2 minuty. Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia, o ile uzna, że sprawa wymaga dłuższego wystąpienia.
                                                                                  §7
1. Uchwały zebrania podejmowane są w głosowaniach jawnych, chyba że za tajnością wypowie się większość uczestników. Głosowania dotyczące wyboru członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego oraz członków Komisji Rewizyjnej są tajne.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów brane są pod uwagę tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Wnioski dotyczące projektów uchwał i postulatów zgłaszane są członkom komisji uchwał na piśmie.
4. Do wniosków oraz projektów uchwał i postulatów przedstawionych Zebraniu do przegłosowania mogą być zgłaszane poprawki. Poprawki mogą być zgłaszane ustnie po przedstawieniu projektu do przegłosowania.
5. Po przedstawieniu projektu wniosku, uchwały lub postulatu, zgłoszeniu poprawek i po wyczerpaniu dyskusji nad nimi, Przewodniczący zarządza głosowanie. W razie zgłoszenia kilku wniosków, uchwał lub postulatów dotyczących tej samej sprawy albo wniesienia poprawki lub kilku poprawek do wniosku, uchwały lub postulatu, w pierwszej kolejności głosowany jest projekt najdalej idący lub poprawka wprowadzająca największe zmiany.
6. W czasie głosowania nie udziela się głosu w sprawie, nad którą się głosuje.
7. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje glos Przewodniczącego.
8. Wyniki glosowania ogłasza Przewodniczący bezpośrednio po zakończeniu glosowania, podając je do protokołu.
                                                                                    §8
W przypadku niewłaściwego zachowania i zakłócenia przebiegu obrad Przewodniczący może udzielić uczestnikowi zebrania upomnienia w drodze przywołania go do porządku. Trzykrotne przywołanie do porządku tej samej osoby powoduje zarządzenie glosowania w sprawie wykluczenia jej z udziału w Zebraniu.

III Komisje Zebrania
                                                                                    §9
1. Członkowie Komisji, przed przystąpieniem do pracy, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i zapoznają się szczegółowo z Regulaminem Zebrania.
2. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. Prawo głosu wykonuje tylko osobiście. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisje sporządzają ze swoich czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół odczytuje Zebraniu Przewodniczący Komisji.
                                                                                   §10
1. Zadaniem Komisji Wyborczej jest: zebranie propozycji dotyczących kandydatur na Członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego, Członków Komisji Rewizyjnej i przedstawienie jej uczestnikom Zebrania.
2. Protokół Komisji Wyborczej winien zawierać proponowane listy kandydatów do Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego oraz Komisji Rewizyjnej.
                                                                                   §11
1. Zadaniem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jest stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania poprzez stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, przeprowadzenie wyborów, liczenie głosów w głosowaniach jawnych i tajnych oraz ogłoszenie wyników.
2. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na członka Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego lub członka Komisji Rewizyjnej.
3. Protokół Komisji mandatowo - skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności dane dotyczące:
a) prawidłowości zwołania Zebrania;
b) liczby członków obecnych na zebraniu, w tym uprawnionych do głosowania;
c) zdolności do podejmowania uchwał;
d) liczby członków biorących udział w głosowaniu;
e) liczby oddanych głosów ważnych i nieważnych;
f) liczby głosów oddanych za wnioskiem lub za kandydatem;
g) liczby głosów oddanych przeciwko wnioskowi;
h) liczby głosów wstrzymujących się.
Przy glosowaniu jawnym dane wymienione w pkt. 4 /d — h/ podaje się bezpośrednio do protokołu Zebrania.
                                                                                    §12
Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest opracowanie projektów uchwał oraz wniosków, postulatów i zaleceń pod adresem władz Automobilklubu Ostrowskiego i do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków Automobilklubu Ostrowskiego.

IV Wybory do władz Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego
                                                                                    §13
Wybory Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego, dokonywane są spośród członków Automobilklubu Ostrowskiego.
                                                                                    §14
Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Zebraniu listy kandydatów na: Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
                                                                                    §15
Kandydatów na Członków Zarządu oraz na Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego, zgłaszać może każdy uczestnik Zebrania. W przypadku nieobecności kandydata zgoda musi być wyrażona na piśmie złożonym Komisji Wyborczej.
                                                                                    §16
1. Wybory Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego odbywają się w tajnym głosowaniu, zgodnie z porządkiem obrad.
2. Tryb wyborów i zasady ustalania wyników wyborów określają § 17-19 Regulaminu Zebrania.
3. Do poszczególnych władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera się:
a) Zarząd: 5 członków
b) Komisja Rewizyjna: 3 członków

V Tryb wyborów
                                                                                   § 17
1. Przy wyborach Komisja Mandatowo — Skrutacyjna sporządza odrębne karty do głosowania do wyborów na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Komisji ustala następujący tryb przeprowadzenie wyborów:
a) z otrzymanego od Komisji Wyborczej wykazu kandydatów na Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej, tworzy w kolejności alfabetycznej spis kandydatów i umieszcza ich na kartach do głosowania, — które będą rozdawane uczestnikom Zebrania;
b) ilość przygotowanych kart do głosowania musi być równa liczbie osób uprawnionych do głosowania (wydanych mandatów);
c) głosowanie odbywa się odrębnie na:
• Członków Zarządu,
• Członków Komisji Rewizyjnej,
d) procedura wydawania kart do głosowania powtarzana jest przy każdym z powyższych głosowań. Każdy uprawniony uczestnik otrzymuje po jednej karcie do głosowania na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej. Karty do głosowania wydawane są za okazaniem mandatu, na którym na dowód wydania:
• karty do głosowania na Członków Zarządu - nożyczkami odcina się w sposób widoczny jeden narożnik;
• karty do głosowania na Członków Komisji Rewizyjnej - nożyczkami odcina się w sposób widoczny kolejny narożnik;
• każdy uprawniony uczestnik zebrania otrzymuje 1 kartę w głosowaniu na Członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego, oraz 1 kartę w głosowaniu na Członków Komisji Rewizyjnej automobilklubu Ostrowskiego,
e) celem wykonania czynności wydania kart Komisja ustawia się w wyznaczonym miejscu, a uprawnieni do głosowania podchodzą indywidualnie i otrzymują po okazaniu swojego mandatu jeden komplet kart;
f) po rozdaniu kart do głosowania Przewodniczący kieruje pytanie do zebranych, czy wszyscy je otrzymali. Jeżeli nikt się nie zgłosi, a w rękach Komisji zostaną jeszcze karty, należy je przeliczyć i zabezpieczyć przed niepożądanym wydawaniem.
                                                                                      §18
1. Głosowanie polega na jednoznacznym skreśleniu nazwiska /nazwisk/ niepopieranego kandydata /kandydatów/.
2. Komisja ustawia urnę wyborczą. Każda uprawniony uczestnik oddający głos podchodzi do urny, wrzuca wypełnioną kartę do głosowania do urny i podaje mandat członkowi Komisji celem widocznego odcięcia narożnika mandatu co potwierdza fakt oddania głosu.
3. Po zebraniu wszystkich głosów z sali Komisja wraz z urną udaje się do osobnego pomieszczenia, do którego do czasu sporządzenia protokołu zakończenia pracy Komisji nikt nie może mieć wstępu.
4. W pierwszej kolejności Przewodniczący zarządca otwarcie urny. W przypadku, gdy w urnie znajduje się karta dla innej funkcji Przewodniczący zarządza jej odłożenie. Na okoliczność taką sporządza protokół. Po otrzymaniu jednakowych zbiorów kart należy je przeliczyć. Nie może w urnie znaleźć się więcej kart niż było wydanych mandatów. W przypadku gdyby tak się stało Przewodniczący sporządza na tę okoliczność protokół i przedkłada go Przewodniczącemu Zebrania, gdyż taki fakt świadczy o nieprawidłowościach przy oddawaniu głosów.
5. Jeżeli liczba oddanych głosów jest równa lub mniejsza od wydanych mandatów, Przewodniczący zarządza sprawdzenie kart do głosowania pod względem ważności oddanych głosów. Sprawdzenie to polega na przeliczeniu nieskreślonych na kartach kandydatów:
• do Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego pozostawionych na karcie może być maksymalnie 5 osób;
• do Komisji Rewizyjnej pozostawione na karcie mogą być maksymalnie 3 osoby;
Wynik powyższego sprawdzenia zostaje wpisany do protokołu w poz. „ważnych głosów oddano................"
i „nieważnych głosów oddano........................."
6. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący:
a) pozostawi na karcie wyborczej większą liczbę nazwisk niż określono w § 18 pkt. 5 Regulaminu Walnego Zebrania
b) przekreślił całą kartkę wyborczą;
c) dopisał nazwisko nie umieszczone na liście kandydatów;
d) oddał głos na innej liście niż przygotowana przez Komisję Mandatowo— Skrutacyjną.
7. Ważne głosy podlegają liczeniu. Nieważne glosy zostają odłożone do koperty.
8. W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządza liczenie głosów na Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Po przeliczeniu głosów w grupach, zapisuje się wyniki w odpowiednich protokółach.
9. Po obliczeniu głosów Komisja Mandatowo — Skrutacyjna sporządza protokół, do którego dołącza karty wyborcze. Karty wyborcze umieszcza się w opieczętowanej i podpisanej przez członków Komisji kopercie.
10. W oparciu o protokół Komisji Mandatowo — Skrutacyjnej Przewodniczący tej Komisji ogłasza uczestnikom Zebrania wyniki wyborów.
11. Protokół wraz z kartami wyborczymi przewodniczący Komisji Mandatowo —Skrutacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.

VI Zasady ustalenia wyników wyborów
                                                                                   §19
Dla ustalenia wyników wyborów na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują następujące zasady:
1. W wyborach Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu zarządza się dla tych kandydatów dodatkowe głosowanie. Od ponownego głosowania można odstąpić, jeżeli jeden lub więcej kandydatów zrezygnuje z kandydowania i liczba obsadzonych miejsc jest równa liczbie członków danej władzy
2. Wybory są ważne, jeżeli w głosowaniach wzięła udział, co najmniej połowa liczby uprawnionych uczestników obecnych na zebraniu.

VII Postanowienia końcowe
                                                                                     §20
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zakończenie.
                                                                                     §21
1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół. Protokół ten winien ilustrować przebieg Zebrania, zawierać wnioski zgłoszone do protokołu i pełną treść podjętych uchwał i postulatów oraz wykaz załączników, na które składają się pisma, protokoły Komisji i dokumenty złożone Zebraniu.
2. Protokół winien być sporządzony w terminie 30 dni od daty Zebrania i podpisany przez Przewodniczącego Zebrania, jego Zastępcę i protokolanta.
3. Protokół Zebrania przechowuje Zarząd Automobilklubu Ostrowskiego. Uczestnicy Zebrania mogą przeglądać protokół i robić z niego odpisy.
4. Uczestnicy Zebrania mogą zgłaszać na piśmie uwagi i sprzeciwy, co do treści protokołu. Zgłoszone uwagi i sprzeciwy Zarząd Automobilklubu Ostrowskiego zobowiązany jest przedstawić na następnym Walnym Zebraniu.
                                                                                     § 22
1. Ukonstytuowanie się Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego następuje po ogłoszeniu wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wtedy to nowo wybrani Członkowie Zarządu udają się na naradę do osobnego pomieszczenia i tam dzielą między sobą funkcje które będą sprawować. Następnie ogłaszają swoją decyzję Zebraniu, co zostaje zaprotokołowane.
2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego następuje po ogłoszeniu wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wtedy to nowo wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej udają się na naradę do osobnego pomieszczenia i tam dzielą między sobą funkcje które będą sprawować. Następnie ogłaszają swoją decyzję Zebraniu, co zostaje zaprotokołowane..
                                                                                    § 23
1. Regulamin obowiązuje z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie.
2. Prezydium Zebrania jest uprawnione do podania właściwej interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na Walnym Zebraniu Automobilklubu Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26.04.2019 roku.